Pravidla ochrany soukromí

Jsme společnost Avoj, s.r.o., se sídlem Pod Špačkou 237, 273 51 Červený Újezd-Unhošť, IČ 243 06 398

Základní ustanovení

Avoj, s.r.o. shromažďuje osobní údaje svých zákazníků pouze v rozsahu, který je nezbytný pro poskytování našich služeb.  Zpracováváme jen ty osobní údaje, které nám sami poskytnete.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

Zpracováváme jen ty osobní údaje, které nám sami poskytnete při vytvoření objednávky, či jiných aktivitách na našem webu. 

Účel zpracování osobních údajů

Avoj, s.r.o. zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

  • poskytování služeb zákazníkům-v prvé řadě zpracováváme vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně vybavili a doručili vaši objednávku
  • komunikace se zákazníky
  • analýza dat


Doba uchovávání osobních údajů

1. Avoj, s.r.o. uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Avoj, s.r.o. a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu;

2. Po uplynutí doby uchovávání Avoj, s.r.o. osobní údaje smaže

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Avoj, s.r.o. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

  • Subdodavateli správce jsou:
  • Webnode AG (systém e-shopu);
  • Česká pošta, s.p. (doručovací služba); pokud vyberete doručení Českou poštou;
  • Google Analytics (analýza webových stránek);
  • PPL CZ, s.r.o.  (doručovací služba); pokud vyberete doručení PPL;
  • Zásilkovna, s.r.o. (doručovací služba); pokud vyberete doručení pomocí Zásilkovny

Práva kupujícího

Podle podmínek stanovených v Zákoně má kupující právo:

1. Na přístup ke svým osobním údajům;

2. Na opravu osobních údajů;

3. Na vymazání osobních údajů;

4. Vznést námitku proti zpracování;

5. Na přenositelnost údajů;

6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: avoj@volny.cz;

7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

1. Avoj, s.r.o. prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce https://www.hey-day.cz či podstránek této stránky potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

2. S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce;

3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato Pravidla vstupují v platnost 17.11.2023 do odvolání